Dataskydd

Allmän information och obligatorisk information

Beskrivning av det ansvariga kroppen

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

A1 gmbh
Representerad av verkställande direktören Mikkel Lundsgaard Andersen
På fraktstationen 3
24976 Handwit

Det ansvariga organet beslutar enbart eller tillsammans med andra om syften och medel för att behandla personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter eller liknande).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Endast med deras uttryckliga samtycke kan vissa processer för databehandling vara möjliga. En återkallande av ditt samtycke som redan beviljats ​​är möjlig när som helst. En informell anmälan via e -post är tillräckligt för återkallandet. Lagligheten i databehandlingen som genomförts tills återkallandet förblir opåverkad av återkallandet.

Rätt att klaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelse av dataskyddslag har du rätt att klaga till den ansvariga tillsynsmyndigheten i händelse av en överträdelse av dataskydd. Den ansvariga tillsynsmyndigheten med avseende på dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsansvarig för den federala staten där sätet för vårt företag är beläget. Följande länk ger en lista över dataskyddsansvariga och deras kontaktuppgifter:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ha data som vi automatiskt behandlar dig själv eller till tredje parter baserat på ditt samtycke eller uppfyller ett kontrakt. Bestämmelsen äger rum i ett maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan person som är ansvarig görs detta endast om det är tekniskt genomförbart.

Rätt till information, korrigering, blockering, borttagning

När som helst har du rätt till fri information om dina lagrade personuppgifter, ursprunget till uppgifterna, dess mottagare och syftet med databehandling och vid behov en rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa data. I detta avseende och även för ytterligare frågor om personuppgifter kan du kontakta oss när som helst via de kontaktalternativ som anges i avtrycket.

SSL- eller TLS -kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder vår webbplats en SSL eller. TLS -kryptering. Detta innebär att data som du sänder via denna webbplats inte kan läsas för tredje parter. Du kan se en krypterad anslutning till "https: //" -adressraden för din webbläsare och slottssymbolen i webbläsarlinjen.

Serverloggfiler

I serverloggfiler samlar och lagrar leverantören av webbplatsen automatiskt information som din webbläsare automatiskt överför oss. Dessa är:

  • Besökt sida på vår domän
  • Datum och tid för serverns begäran
  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Referens -URL
  • Värdnamn på den tillgängliga datorn
  • IP-adress

Det finns ingen sammanslagning av dessa data med andra datakällor. Grunden för databehandling bildar konst. 6 punkt 1 lit. B GDPR, som gör det möjligt för behandlingen av data att uppfylla ett kontrakt eller förhandsåtgärder.

Dataöverföring när kontraktet avslutas för köp och frakt av varor

Personuppgifter överförs endast till tredje parter om det finns behov av avtalsbehandling. Tredje parter kan till exempel vara leverantörer av betalningstjänster eller logistikföretag. En ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller bara om du uttryckligen har godkänt det.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit. B GDPR, som gör det möjligt för behandlingen av data att uppfylla ett kontrakt eller förhandsåtgärder.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda vissa funktioner. De överförda uppgifterna tjänar uteslutande för att använda respektive erbjudande eller tjänst. Obligatorisk information som begärs vid registrerad måste anges. Annars avvisar vi registreringen.

I händelse av viktiga förändringar, till exempel av tekniska skäl, kommer vi att informera dig via e -post. E -postmeddelandet skickas till den adress som anges under registreringen.

Uppgifterna som anges under registreringen behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 lit. En GDPR). En återkallande av ditt samtycke som redan beviljats ​​är möjlig när som helst. En informell anmälan via e -post är tillräckligt för återkallandet. Lagligheten i databehandlingen som redan har genomförts förblir opåverkad av återkallandet.

Vi sparar de uppgifter som registrerats under registreringen under den period som du är registrerad på vår webbplats. Dina data kommer att raderas om du avbryter din registrering. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Kontaktformulär

Data som överförs med hjälp av kontaktformuläret inklusive dina kontaktuppgifter kommer att sparas för att kunna behandla din begäran eller för att tillhandahålla uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

Uppgifterna i kontaktformuläret behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR). En återkallande av ditt samtycke som redan beviljats ​​är möjlig när som helst. En informell anmälan via e -post är tillräckligt för återkallandet. Lagligheten i databehandlingsprocesserna som genomförts tills återkallandet förblir opåverkad av återkallandet.

Data som överförs via kontaktformuläret kvarstår tills du ber oss ta bort, återkalla ditt samtycke till lagring eller det finns inget behov av att spara data. Obligatoriska juridiska bestämmelser - särskilt behållningsperioder - förblir opåverkade.

Nyhetsbrevdata

För att skicka vårt nyhetsbrev behöver vi en e -postadress från dig. Verifiering av den angivna e -postadressen är nödvändig och mottagandet av nyhetsbrevet ska avtalas. Ytterligare data samlas inte in eller är frivilliga. Uppgifterna används uteslutande för att skicka nyhetsbrevet.

Uppgifterna som gjordes under nyhetsbrevregistreringen behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 punkt 1 lit. En GDPR). En återkallande av ditt samtycke som redan beviljats ​​är möjlig när som helst. En informell anmälan via e -post är tillräckligt för återkallandet eller så kan du rapportera om länken "hyra" i nyhetsbrevet. Lagligheten i databehandlingsprocesserna som redan har ägt rum förblir opåverkad av återkallandet.

Data som anges för att ställa in prenumerationen kommer att raderas i händelse av avregistrering. Om dessa uppgifter har överförts till oss för andra ändamål och på andra håll kommer de att förbli hos oss.

Småkakor

Vår webbplats använder cookies. Det här är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Cookies hjälper oss att göra vårt erbjudande mer användarvänliga, effektivare och säkrare.

Vissa kakor är "sessionskakor." Sådana kakor raderas av sig själva efter slutet av sin webbläsarsession. Å andra sidan förblir andra cookies på din enhet tills du tar bort dem själv. Sådana kakor hjälper oss att känna igen dem när de återvänder till vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställning av cookies. Många webbläsare kan konfigureras så att cookies raderas genom att stänga programmet. Deaktivering av kakor kan resultera i en begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Inställningen av kakor som är nödvändiga för utövande av elektroniska kommunikationsprocesser eller tillhandahållande av vissa funktioner du vill ha (t.ex. kundvagn) är baserad på artikel 6 punkt 1 lit. F GDPR. Som operatör på denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra cookies för tekniskt felfria och smidiga att tillhandahålla våra tjänster. Om inställningen av andra cookies (t.ex. för analysfunktioner) äger rum behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner i Google Analytics Web Analysis Service. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder "cookies." Det här är små textfiler som sparar din webbläsare på din enhet och möjliggör en analys av webbplatsanvändningen. Information som genereras av Cookie om din användning av vår webbplats överförs till en Google -server och lagras där. Serverplats är vanligtvis USA.

Inställningen av Google Analytics -kakor är baserad på artikel 6 punkt 1 lit. F GDPR. Som operatör på denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera vår webbplats och vid behov även reklam.

IP -anonymisering

Vi använder Google Analytics i samband med IP-anonymiseringsfunktionen. Det säkerställer att Google förkortar sin IP -adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalstater i avtalet om Europeiska ekonomiska området före överföringen till USA. Det kan finnas exceptionella fall där Google överför hela IP -adressen till en server i USA och förkortar där. För våra räkning kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Det finns ingen sammanslagning av IP -adressen som överförs av Google Analytics med andra Google -data.

Webbläsarplugin

Inställningen av cookies av din webbläsare kan förhindras. Vissa funktioner på vår webbplats kan dock begränsas. Du kan också förhindra insamling av data om din webbplatsanvändning inklusive din IP -adress och efterföljande behandling av Google. Detta är möjligt genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin tillgängligt via följande länk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra insamling av dina data av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie ställs in som förhindrar inspelning av dina data när du besöker vår webbplats: DEACTIVATE Google Analytics.

Du kan hitta information om att hantera användardata om Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderhantering

För att slutföra kraven på lagstadgade dataskydd har vi ingått ett kontrakt för orderbehandling med Google.

Demografiska egenskaper på Google Analytics

Vår webbplats använder de "demografiska funktionerna" i Google Analytics. Det kan användas för att skapa rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen för sidbesökarna. Dessa uppgifter kommer från Googles intresse -relaterade reklam- och besökardata från tredjepartsleverantörer. Det är inte möjligt att tilldela uppgifterna till en specifik person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen. Detta är möjligt via reklaminställningarna i ditt Google -konto eller genom att generellt förbjuda inspelningen av dina data av Google Analytics, såsom förklarats i punkten "Invändning mot datainsamlingen".

Paypal

Vår webbplats möjliggör betalning via PayPal. Leverantören av betalningstjänsten är PayPal (Europa) S.à.R.L. ET CIE, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Om du betalar med PayPal skickas betalningsdata som du angav till PayPal.

Dina uppgifter överförs till PayPal på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Ett GDPR (samtycke) och artikel 6 punkt 1 lit. B GDPR (bearbetning av ett kontrakt). En återkallande av ditt samtycke som redan beviljats ​​är möjlig när som helst. Tidigare databehandlingsprocesser förblir effektiva i händelse av återkallelse.

Klar

Vår webbplats möjliggör betalning via Klarna. Leverantören av betalningstjänsten är Klarna, Sveafen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.

När han betalar med KLARNA (KLARNA CHACTOUT Solution) samlar Klarna olika personuppgifter från dig. Du kan hitta detaljer i Klarnas dataskyddsdeklaration på:https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

KLARNA använder cookies för att optimera KLARNA -kasselösningen. Denna optimering representerar ett legitimt intresse i den mening som betyder 6 punkt 1 lit. f gdpr. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Klarna -kakor finns kvar på hennes slutanordning tills du tar bort den. Du kan hitta detaljer om användningen av KLARNA -kakor på:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Dina uppgifter överförs till Klarna på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. En GDPR (samtycke) och artikel 6 punkt 1 lit. B GDPR (bearbetning av ett kontrakt). En återkallande av ditt samtycke som redan beviljats ​​är möjlig när som helst. Tidigare databehandlingsprocesser förblir effektiva i händelse av återkallelse.

Omedelbar banköverföring

Vår webbplats möjliggör betalning via "Sofortüberweisung." Leverantören av betalningstjänsten är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Med hjälp av proceduren "Sofortüberweisung" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra skulder.

När du betalar med "Sofortüberweisung" skickas din stift och solbränna till Sofort GmbH. Betalningsleverantören loggar in på ditt onlinebankkonto, kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo och gör överföringen. En omedelbar transaktionsbekräftelse följer. Din försäljning, kreditgränsen för din kassakredit och förekomsten av andra konton såväl som deras aktier kontrolleras också automatiskt efter inloggning.

Förutom PIN och Tan inkluderar överföringen till omedelbar GMBH också betalningsdata och data om din person. Uppgifterna om din person inkluderar första och efternamn, adress, telefonnummer, e -postadress, IP -adress och vid behov andra uppgifter som krävs för betalningsbehandling. Det finns ett behov av denna dataöverföring för att bestämma din identitet utan tvekan och förhindra bedrägeriförsök.

Dina uppgifter överförs till Sofort GmbH på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. En GDPR (samtycke) och artikel 6 punkt 1 lit. B GDPR (bearbetning av ett kontrakt). En återkallande av ditt samtycke som redan beviljats ​​är möjlig när som helst. Tidigare databehandlingsprocesser förblir effektiva i händelse av återkallelse.

Detaljer för betalning med Sofortüberweisung finns på:https://www.sofort.de/datenschutz.html ochhttps://www.klarna.com/sofort/.

Amazon Partner Program

Som operatör på denna webbplats deltar vi i Amazon EU -partnerprogrammet. På våra sidor är annonser från Amazon och länkar till Amazon integrerade för att tjäna pengar genom reklamkostnader. Amazon -kakor används, vilket gör att Amazon inser att du har klickat på en partnerlänk på vår webbplats.

Lagring av "Amazon Cookies" är baserad på art. 6 lit. F GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av detta, eftersom endast kakorna kan fastställas.

Du kan hitta information om dataanvändning av Amazon i Amazon Data Protection Deklaration:https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Vår webbplats använder Google AdWords. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords är ett online -reklamprogram. Som en del av online -reklamprogrammet arbetar vi med konverteringsspårning. Efter att ha klickat på en skärm ansluten av Google är en cookie för konverteringspårning inställd. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Efter 30 dagar förlorar Google Adwords -kakor sin giltighet och tjänar inte användarnas personliga identifiering. Google och vi kan berätta från kakan att de klickade på en annons och vidarebefordrades till vår webbplats.

Varje Google AdWords -kund får en annan cookie. Kakorna kan inte spåras via AdWords kunders webbplatser. Konverteringskakor skapar konverteringsstatistik för AdWords -kunder som använder konverteringsspårning. AdWords -kunder lär sig hur många användare som klickade på sin annons och vidarebefordrades på sidor med konverteringsspårningstaggen. AdWords -kunder får dock ingen information som möjliggör användarnas personliga identifiering. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända att använda. Här måste konverteringskakan inaktiveras i användarinställningarna i webbläsaren. Så det finns ingen tillträde till omvandlingsspårningsstatistiken.

Lagring av "konverteringskakor" är baserad på artikel 6 punkt 1 lit. f gdpr. Som webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera vår webbplats och vår reklam.

Detaljer om Google AdWords och Google Conversion -spårning finns i Googles dataskyddsregler:https://www.google.de/policies/privacy/.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställning av cookies. Deaktivering av kakor kan resultera i en begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Källa: Dataskyddskonfigurator förmein-datenschutzbetrarrter.de

 

KLARNA BANK AB (Publ) (“KLARNA”) använder cookies för att känna igen användarens enhet i syfte att tillhandahålla reklam för KLARNA -produkter nästa gång användaren kommer att bläddra i köpmanens webbplats som erbjuder KLARNA -produkter och för analysändamål. Ihållande marknadsförings- och analyskakor dessa kakor innehåller ett unikt användar -ID som gör det möjligt för KLARNA att känna igen användarens enhet nästa gång användaren återvänder till köpmannen. Dessa är ihållande kakor, lagrade på enheten under en period av upp till 540 dagar från och med den sista interaktionen med KLARNA, eller tills de har tagits bort och tillåter Klarna (i) att visa marknadsföring av KLARNA -produkter, inklusive kreditpromotioner till användaren, och (ii) att utföra analys av användarens beteende. Genom att ansluta det unika användar -ID som är lagrat i cookien på enheten till den information som Klarna har om användaren kommer Klarna att kunna känna igen användaren av den enheten. Ingen information ansluten till kakorna delas med någon tredje part. Användarens samtycke och återkallande av samtyckesinställningskakor för marknadsföringsändamål är föremål för användarens samtycke, som måste erhållas innan kakorna ställs in på användarens enhet. Dessutom tillåter webbläsaren eller enheten ofta användaren att ändra inställningarna för användning av cookies. Mer information om hur du justerar inställningarna finns i webbläsaren för referensinformation för enhetsreferens och på omcookies.org. Om Klarna Klarna Bank AB (Publ) omfattas av svensk dataskyddslagstiftning och är datakontroller för att behandla personuppgifterna som beskrivits ovan. KLARNA har en dataskyddsombud och flera advokater specialiserade på dataskydd. KLARNA har också en kundtjänst som hanterar frågor som rör personuppgifter. Du är välkommen att kontakta Klarna på [Välj e -postadressen som är relevant för din marknad: [dataskyd@klarna.se], [datenschutz@klarna.de], [personvern@klarna.no], [tietosuoja@klarna.fi], ] ], [privacy@klarna.com], [dataprotection@klarna.com.au], [privacidad@klarna.es], [protezionedati@klarna.it], [odo@klarna.pl], [Protection-des-donnees @klarna.fr], [privacy@klarna.ie], [dataprotection.ca@klarna.com], [dataprotection@klarna.co.nz]]. Besök www.klarna.com för mer information om Klarna och hur Klarna bearbetar personuppgifter.